Hem


Tillsammans är vi starkare!

Vi tar hjälp av varandra


Sjuhäradsmusketörerna är en ekonomisk förening med säte i Borås som fungerar som en länk mellan de arbetsintegrerande sociala företagen i Sjuhärad.


Föreningen verkar för att stödja bildandet och drift av sociala företag i Sjuhärad. Medlemmar bidrar med sin kunskap och erfarenhet och ser på möjliga samarbeten mellan företagen avseende bland annat ekonomi, data och marknadsföring.


Målsättningen är att upprätta och utveckla arbetstillfällen för de som idag står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden.